Välkommen‎ > ‎

Regler

Förutom föreningens stadgar finns även ett antal regler som gäller för föreningen. Reglerna ger uttryck för hur en majoritet av föreningens medlemmar önskar att samspelet mellan föreningens medlemmar skall fungera.

För närvarande finns regler uttryckta på olika sidor på denna webbplats. Ett arbete pågår med att samla dessa regler på en plats. Vissa regler gäller föreningens medlemmar och besökande i allmänhet, och andra regler styr hur olika roller i föreningens organisation skall agera.

En regelsamling finns här.

Hur regler fastställs och hur de kan förändras beskrivs i §21 i stadgarna.