Organisation‎ > ‎

Vuxenstyrkan

Uppgift
För att ett bostadsområde som Gräsåker ska fungera och vara trivsamt måste ett flertal olika uppgifter utföras. Inom Gräsåker har vi genom stämmobeslut 1978 valt att utföra dessa uppgifter själva. En så kallad vuxenstyrka har inrättats och den består av frivilliga personer som bor i området.
Allt arbete sker på fritid. För varje medlem i samfällighetsföreningen råder arbetsplikt. Arvode utgår för arbete i vuxenstyrkan. Följande uppgifter utförs;
  • Snöröjning och sandning av vägar och gårdar
  • Gräsklippning av gemensamma gräsytor
  • Körning av maskiner på städdagar
  • Service och underhåll av gemensam utebelysning
  • Löpande service och underhåll av maskinparken, tar in hjälp vid behov
  • Beställning av material till städdagarna
  • Beställning av jord, sand och gödsel
  • Ansvar för beställning av containrar inför städdagar mm
  • Vid behov ha representant med på styrelsemötena

Sammansättning
Kontaktperson i vuxenstyrkan är Stefan Ihrner.

Nuvarande vuxenstyrka

Tommy Grönberg
25A
Gård 1
Anders Klasén33CGård 2
Mats Bergenmalm29BGård 2
Raymond Lindahl35AGård 3
Lennart Callmar35EGård 3


Jens Johansson17BGård 5 
Kjell Svedenbrant19FGård 5 
Stefan Ihrner15FGård 6
Henrik Fallström13FGård 6
Anders Danielsson5DGård 7Mats Alba51AGård 8
Andreas Eriksson47FGård 8

Målsättningen är att varje gård skall ha två representanter i vuxenstyrkan.


Att vara med i vuxenstyrkan
Vuxenstyrkan består av ett glatt gäng i åldern mellan 30 och 70 år. Nedan beskrivs i frågeform hur det är att vara med i vuxenstyrkan:

Hur är stämningen i vuxenstyrkan?
Det är en mycket bra stämning och kamratskap i vuxenstyrkan.

Hur ofta har man möten?
Styrkan har möten tio gånger per år.

Hur mycket tid tar det att vara med i vuxenstyrkan?
Förutom mötena så har varje person jourvecka ca var sjätte vecka. Under dessa veckor utförs framförallt gräsklippning och snöröjning. Under sommaren innebär detta ca tre timmars arbete under jourveckorna. Under vintern beror tidsåtgången på snön, dvs motsvarande tid under vintern ligger på mellan 15minuter och fyra timmar per jourvecka.

Vad behöver man kunna för att vara med i vuxenstyrkan?
Inga speciella kunskaper krävs för att vara med i vuxenstyrkan, men att vara lite händig är förstås en fördel. Att köra traktor får man lära sig då man gått med i styrkan.

Om man får förhinder under sina jourveckor, kan man då byta jourvecka?
Det brukar inte vara något problem att byta jourvecka. En telefonlista finns inom vuxenstyrkan för att kunna nå alla medlemmar.

Vilken sammansättning har vuxenstyrkan?
För närvarande består vuxenstyrkan av personer mellan 30 och 70 års ålder.