Senaste aktivitet på webbplatsen

19 apr. 2020 11:16 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
19 apr. 2020 11:16 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
19 apr. 2020 11:15 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
19 apr. 2020 11:15 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
30 mars 2020 04:12 Kristoffer Sundin har bifogat Protokoll nr 1 2020.pdf till Mötesprotokoll
30 mars 2020 04:08 Kristoffer Sundin har bifogat Protokoll styrelsemöte 4 2020 - extra pga corona.pdf till Mötesprotokoll
30 mars 2020 04:08 Kristoffer Sundin har tagit bort bilagan Protokoll styrelsemöte 4 2020 - extra pga corona NY.pdf från Mötesprotokoll
30 mars 2020 04:08 Kristoffer Sundin har bifogat Protokoll styrelsemöte 4 2020 - extra pga corona NY.pdf till Mötesprotokoll
23 mars 2020 01:42 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
23 mars 2020 01:42 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
18 mars 2020 12:17 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
18 mars 2020 12:16 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
18 mars 2020 12:14 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
18 mars 2020 12:03 Kristoffer Sundin har bifogat Samfällighetens ekonomi 2019.pdf till Aktuella stämmohandlingar
18 mars 2020 11:52 Kristoffer Sundin har bifogat Verksamhetsberättelse för 2019.pdf till Aktuella stämmohandlingar
18 mars 2020 11:52 Kristoffer Sundin har tagit bort bilagan Verksamhetsberättelse 2019-2020.pdf från Aktuella stämmohandlingar
18 mars 2020 11:50 Kristoffer Sundin har bifogat Verksamhetsberättelse 2019-2020.pdf till Aktuella stämmohandlingar
18 mars 2020 11:50 Kristoffer Sundin har bifogat Revisionsberättelse för 2019.pdf till Aktuella stämmohandlingar
18 mars 2020 11:50 Kristoffer Sundin har bifogat Kallelse 2020 års stämma.pdf till Aktuella stämmohandlingar
18 mars 2020 11:50 Kristoffer Sundin har tagit bort bilagan gronaboken_130220.pdf från Arkiv för övriga filer
18 mars 2020 11:49 Kristoffer Sundin har bifogat Ekonomisk plan för 2020.pdf till Aktuella stämmohandlingar
18 mars 2020 11:49 Kristoffer Sundin har bifogat Dagordning för stämman 2020.pdf till Aktuella stämmohandlingar
18 mars 2020 10:17 Kristoffer Sundin har bifogat Protokoll nr 3 2020.pdf till Mötesprotokoll
12 mars 2020 02:07 Kristoffer Sundin har bifogat Protokoll nr 2 2020.pdf till Mötesprotokoll
10 feb. 2020 08:24 Kristoffer Sundin redigerade TV- och bredbandsnät

äldre | nyare