Senaste aktivitet på webbplatsen

18 apr. 2019 01:08 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
10 apr. 2019 10:48 Kristoffer Sundin redigerade Styrelsen
2 apr. 2019 00:20 Kristoffer Sundin har bifogat Konstituerande styrelsemöte 190314.pdf till Mötesprotokoll
28 mars 2019 16:22 Kristoffer Sundin har bifogat Årsstämmoprotokoll 2019.pdf till Aktuella stämmohandlingar
28 mars 2019 16:20 Kristoffer Sundin har tagit bort bilagan Anläggningsbeslut Ekerö Gräsåker.pdf från Arkiv för styrelse och stämma
28 mars 2019 16:16 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
26 mars 2019 10:24 Kristoffer Sundin har bifogat Ekonomisk plan för 2019 - BESLUTAD.pdf till Aktuella stämmohandlingar
26 mars 2019 10:24 Kristoffer Sundin har bifogat Debiteringslängd 2019 - BESLUTAD.pdf till Aktuella stämmohandlingar
26 mars 2019 10:24 Kristoffer Sundin har tagit bort bilagan Debiteringslängd 2019.pdf från Aktuella stämmohandlingar
26 mars 2019 10:24 Kristoffer Sundin har tagit bort bilagan Förslag till ekonomisk plan för 2019.pdf från Aktuella stämmohandlingar
11 mars 2019 07:23 Kristoffer Sundin har bifogat Protokoll nr 2 2019.pdf till Mötesprotokoll
7 mars 2019 14:59 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
7 mars 2019 14:57 Kristoffer Sundin har bifogat Verksamhetsberättelse för Gräsåkers samfällighetsförening 2018.pdf till Aktuella stämmohandlingar
7 mars 2019 14:57 Kristoffer Sundin har bifogat Samfällighetens ekonomi 2018.pdf till Aktuella stämmohandlingar
7 mars 2019 14:57 Kristoffer Sundin har bifogat Revisionsberättelse för år 2018.pdf till Aktuella stämmohandlingar
7 mars 2019 14:56 Kristoffer Sundin har bifogat Förslag till ekonomisk plan för 2019.pdf till Aktuella stämmohandlingar
7 mars 2019 14:56 Kristoffer Sundin har bifogat Debiteringslängd 2019.pdf till Aktuella stämmohandlingar
7 mars 2019 14:56 Kristoffer Sundin har bifogat Dagordning för stämman 2019.pdf till Aktuella stämmohandlingar
7 mars 2019 14:55 Kristoffer Sundin har tagit bort bilagan OU-SPECIAL_Kampanjblad.pdf från Arkiv för övriga filer
7 mars 2019 14:43 Kristoffer Sundin redigerade Webbplatsen
7 mars 2019 14:36 Kristoffer Sundin har tagit bort bilagan Revisionsberättelse för år 2018.pdf från Aktuella stämmohandlingar
7 mars 2019 14:36 Kristoffer Sundin har tagit bort bilagan Förslag till ekonomisk plan för 2019.pdf från Aktuella stämmohandlingar
7 mars 2019 14:36 Kristoffer Sundin har tagit bort bilagan Debiteringslängd 2019.pdf från Aktuella stämmohandlingar
7 mars 2019 14:36 Kristoffer Sundin har tagit bort bilagan Dagordning för stämman 2019.pdf från Aktuella stämmohandlingar
7 mars 2019 14:28 Kristoffer Sundin har bifogat Revisionsberättelse för år 2018.pdf till Aktuella stämmohandlingar

äldre | nyare