Senaste aktivitet på webbplatsen

11 juni 2019 02:02 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
11 juni 2019 02:01 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
11 juni 2019 01:30 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
11 juni 2019 01:26 Kristoffer Sundin har bifogat Protokoll nr 4 2019.pdf till Mötesprotokoll
20 maj 2019 03:33 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
20 maj 2019 03:32 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
22 apr. 2019 14:45 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
18 apr. 2019 01:08 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
10 apr. 2019 10:48 Kristoffer Sundin redigerade Styrelsen
2 apr. 2019 00:20 Kristoffer Sundin har bifogat Konstituerande styrelsemöte 190314.pdf till Mötesprotokoll
28 mars 2019 16:22 Kristoffer Sundin har bifogat Årsstämmoprotokoll 2019.pdf till Aktuella stämmohandlingar
28 mars 2019 16:20 Kristoffer Sundin har tagit bort bilagan Anläggningsbeslut Ekerö Gräsåker.pdf från Arkiv för styrelse och stämma
28 mars 2019 16:16 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
26 mars 2019 10:24 Kristoffer Sundin har bifogat Ekonomisk plan för 2019 - BESLUTAD.pdf till Aktuella stämmohandlingar
26 mars 2019 10:24 Kristoffer Sundin har bifogat Debiteringslängd 2019 - BESLUTAD.pdf till Aktuella stämmohandlingar
26 mars 2019 10:24 Kristoffer Sundin har tagit bort bilagan Debiteringslängd 2019.pdf från Aktuella stämmohandlingar
26 mars 2019 10:24 Kristoffer Sundin har tagit bort bilagan Förslag till ekonomisk plan för 2019.pdf från Aktuella stämmohandlingar
11 mars 2019 07:23 Kristoffer Sundin har bifogat Protokoll nr 2 2019.pdf till Mötesprotokoll
7 mars 2019 14:59 Kristoffer Sundin redigerade Välkommen
7 mars 2019 14:57 Kristoffer Sundin har bifogat Verksamhetsberättelse för Gräsåkers samfällighetsförening 2018.pdf till Aktuella stämmohandlingar
7 mars 2019 14:57 Kristoffer Sundin har bifogat Samfällighetens ekonomi 2018.pdf till Aktuella stämmohandlingar
7 mars 2019 14:57 Kristoffer Sundin har bifogat Revisionsberättelse för år 2018.pdf till Aktuella stämmohandlingar
7 mars 2019 14:56 Kristoffer Sundin har bifogat Förslag till ekonomisk plan för 2019.pdf till Aktuella stämmohandlingar
7 mars 2019 14:56 Kristoffer Sundin har bifogat Debiteringslängd 2019.pdf till Aktuella stämmohandlingar
7 mars 2019 14:56 Kristoffer Sundin har bifogat Dagordning för stämman 2019.pdf till Aktuella stämmohandlingar

äldre | nyare