Aktiviteter

I denna del beskrivs de aktiviteter som följer av samfällighetens existens;