Aktiviteter‎ > ‎

Vår- och Höststädning

Beskrivning
En helgdag under våren och hösten går vi man ur huse för att städa upp området. Ansvarig på respektive gård är gårdsombudet och alla hushåll skall representeras. Varje gård har sitt eget städområde (se karta på sidan områdeskartor). Kallelse till städdagarna delas ut cirka en månad före respektive tillfälle.
 
Städdagarna leds av respektive gårdsombud, efter instruktioner från styrelsen och med stöd av vuxenstyrkan. Städningen inleds med information från gårdsombudet klockan 10:00, och avslutas kring 12:00 med återsamling och sammanfattning av synpunkter och önskemål i ett städdagsprotokoll.

Städdagsprotokoll
Städdagsprotokollet lämnas till styrelseordföranden eller till gårdens styrelsemedlem. Samtliga fastigheter skall underteckna städdagsprotokollet innan det överlämnas till styrelsen. Svar på synpunkter nedtecknade i protokollet besvaras vanligtvis av styrelsen i efterföljande styrelsemötesprotokoll.

Att elda, slänga trädgårdsavfall mm i skog och mark är förbjudet
Både vår och höst slänger vi vårt gemensamma trädgårdsavfall i containrar som beställs inför vår och höststädningen. 

Vårstädningen
Vårstädningen genomförs i slutet av april, med hänsyn till eventuella helgdagar. 
 
Förutom de åtgärder som ingår både vår och höst och som beskrivs ovan, genomförs följande enbart vid vårstädningen;
  • Sopning av gårdar
  • Sopning av parkeringsplatser (vägar och övriga ytor på parkeringen maskinsopas)
  • Inflyttning av vägsandslådor
 
Höststädningen
Höststädningen genomförs i regel i början av november, med hänsyn till helgdagar.
 
Förutom de åtgärder som ingår både vår och höst och som beskrivs ovan, genomförs följande enbart vid höststädningen;
  • Utflyttning (och påfyllning) av vägsandslådor