Aktiviteter‎ > ‎

Årsstämma

På stämman (föreningsstämman, föreningens årsstämma) fastställs bland annat föreningens långsiktiga planering. Där fattas beslut som skall gälla för ett år eller längre. 

De viktigaste punkterna på stämman är genomgång av;
  • Framställelser, förslag från styrelsen
  • Motioner, förslag från medlemmarna
  • Budget för nästa år
  • Redovisning av året som gått
  • Val av ny styrelse
Läs mer om valberedningen, vad de dokument (stämmohandlingar) som fungerar som underlag på stämman innehåller, och studera de aktuella stämmohandlingarna på deras respektive sidor.