Aktiviteter‎ > ‎Årsstämma‎ > ‎

Fullmakt

Den som av någon anledning inte har möjlighet att själv närvara vid stämman har möjlighet att påverka beslut genom att rösta via fullmakt. För att en fullmakt skall godtas vid stämman måste följande vara uppfyllt;
  • Namn och husnummer måste framgå av fullmakten
  • Den som fullmakten avser måste vara fastighetsägare i föreningen
  • Det måste tydligt framgå vilka beslut fullmakten avser och hur den skall användas
  • Fullmakten skall vara underskriven
Fullmakten kan antingen lämnas till föreningsordförande före stämman, eller skickas med någon granne som skall närvara vid stämman.