Aktiviteter‎ > ‎Årsstämma‎ > ‎

Valberedningen

Uppgift
Valberedningen har till uppgift att leta fram kandidater till de olika poster som måste besättas för att arbetet i föreningen skall fungera på ett bra sätt, ett arbete som är viktigt. Posterna tillsätts genom beslut vid föreningens årsstämma. Valberedningen kallas av styrelsen till ett informationsmöte en dryg månad före stämman för att delges vilka poster som är aktuella för omval vid den kommande stämman. Valberedningen ska även arbeta för att få representanter från respektive gård till vuxenstyrkan
 
Sammanstättning
Valberedningen utgörs av de sittande gårdsombuden. Vilka dessa är framgår på gårdsombudens sida.