Aktiviteter‎ > ‎

Styrelsemöten

Styrelsen genomför styrelsemöten ungefär en gång i månaden.

På mötet fattas beslut både gällande den ordinarie löpande verksamheten, såväl som beslut som rör mer akuta ärenden.

Vid varje styrelsemöte skrivs ett styrelsemötesprotokoll som dokumenterar diskussioner och beslut. Protokollen presenteras på föreningens webbplats i samband med efterföljande möte då innehållet i protokollet fastställs.