Välkommen‎ > ‎

Anläggningsbeslut

Omfattningen av samfälligheten är definierat i det anläggningsbeslut som är registrerat hos Lantmäteriet. Enligt detta beslut ingår följande i samfälligheten;
  • Serviceledningar för vatten och avlopp
  • Garageanläggning
  • Parkeringsplatser
  • Vägar och andra förbindelser
  • TV-operatör
  • Ledningar för el och television
  • Vägbelysning
  • Samfällighetslokal
  • Lekplatser och parkanläggningar
  • Anordningar för uppsamling av sopor
En kopia av anläggningsbeslutet finns i filarkivet.
 
I "Serviceledningar för vatten och avlopp" ingår även häng- och stuprännor. Taken är däremot inte en del av samfälligheten utan dessa är respektive fastighetsägares ansvar.