Välkommen‎ > ‎

Regler

Förutom föreningens stadgar finns även ett antal regler som gäller för föreningen. Reglerna ger uttryck för hur en majoritet av föreningens medlemmar önskar att samspelet mellan föreningens medlemmar skall fungera.

För närvarande finns regler uttryckta på olika sidor på denna webbplats. Ett arbete pågår med att samla dessa regler på en plats. Vissa regler gäller föreningens medlemmar och besökande i allmänhet, och andra regler styr hur olika roller i föreningens organisation skall agera.

En regelsamling finns här.

Hur regler fastställs och hur de kan förändras beskrivs i §21 i stadgarna.

Angående fasader och färger

Styrelsen kan inte bestämma vilka färger som ska målas på våra fasader. Det krävs däremot bygglov om man vill avvika från den färgsättning området har. Det är anläggningsbeslutet som styr, och säger, att färgsättningen ska vara ’lika’.
Balkongerna ska vara målade i en färg och den övriga panelen ska vara vitmålad. Det är alltså inte tillåtet att måla hela fasadpanelen vit.
De ursprungliga kulörerna benämns som Gräsåkersgrön, Gräsåkersblå och Gräsåkersröd. (Dessa färgkoder finns bla på Colorama Ekerö.)
Vi vill att medlemmarna följer detta.
Kommunen säger; ’Områdets karaktär påverkas avsevärt om man målar i andra kulörer än de ursprungliga. Det krävs därför bygglov för ommålning i annan kulör.’