Välkommen‎ > ‎

Villaägarnas serviceavtal

Villaägarnas olycksfallsförsäkring
Omfattning
Föreningen har en olycksfallsförsäkring som utarbetats av Villaägareföreningen tillsammans med Länsförsäkringar som gäller för medlemmar i samfällighetsföreningar med serviceavtal. Olycksfallsförsäkringen gäller för föreningens medlemmar (d.v.s. boende i området) under arbete på uppdrag av samfällighetsföreningen samt under den direkta resan till och från sådant arbete. Försäkringen betalar ersättning för skäliga och nödvändiga läkar-, tandvårds- och resekostnader till följd av olycksfallet. Försäkringen betalar ersättning för kostnader för kläder och glasögon till följd av olycksfallet med högst 0,25 prisbasbelopp. Vid en eventuell invaliditet till följd av skadan betalar försäkringen en ersättning med maximalt 20 prisbasbelopp.
I försäkringen ingår också ett dödsfallsbelopp på 1 prisbasbelopp.

Vid skada
Vid skada, kontakta någon i styrelsen så hanterar den kontakten med Länsförsäkringar. Försök också att dokumentera skadan samt ta kontaktuppgifter till vittnen till olyckan eller skadan.