Kontakt

Om du vill skicka brev eller andra fysiska förändelser till oss, kontakta ordföranden.

 
Du når föreningens ordförande Mia Beckman på mejladressen miabeckman3@gmail.com
 
Föreningens organisationsnummer är;
 
716416-8788