Området‎ > ‎

Elnät och Belysning

Omfattning
Vårt gemensamma elnät består av matarledningar, elmätarskåp, lyktstolpar med tillhörande armaturer och lampor, eluttag och belysning i garagen samt elinstallationerna i samfällighetslokalen.
 
Elnätet är fördelat på två anläggningar; 

Mätarnummer: 200200 - (fiktivt nr - mätare saknas - schablondebitering 1000 kWh/år)
Anläggningsid: 735 999 259 000 016 757
Anläggningsadress: TV-FÖRSTÄRKARE

Mätarnummer: 205311261
Anläggningsid: 735 999 259 000 017 303
Anläggningsadress: KVARTERSHUS

Exakt vilka delar som ingår i respektive anläggning är under utredning...

Nätägare
Nätägare är Fortum som tog över efter Ekerö Energi under 2010. Transformatorstationen vid stora parkeringen och elmätarskåpen vi respektive huslänga tillhör nätägaren. Vi får inte göra några åtgärder på dessa, inklusive eventuell klottersanering.

Elleverantör
Elen levereras sedan juli 2011 (efter stämmobeslut) av ETC-el. Elen är ursprungsmärkt, vílket visar var elen kommer ifrån. ETC-el producerar enbart vind-el och el från mljömärkt vattenkraft. ETC-el bidrar till utbyggnaden av fler vindkraftverk och ny solenergi genom att vinsten från försäljningen går till detta (och inte till bonusar eller aktieutdelningar). Elen ger 0% utsläpp av CO2 och 0% radioaktivt avfall. Elen är miljömärkt i enlighet med Svenska Naturskyddsföreningens kriterier.
Dessutom stöder ETC-el de som vill göra Egen El (t.ex. genom att sätta upp solceller och små vindsnurror) med kunskap, bidragsansökningar, och genom att de köper tillbaks eventuell överskottsel.

Elmätarskåp
Vid gaveln av varje huslänga finns ett elmätarskåp. Varje hushåll har nyckel till dem, så att var och en kan avläsa sin elförbrukning och kontrollera att man blivit rätt debiterad. Om nyckel saknas kan en ny beställas från nätägaren. VARNING! Det är viktigt att dessa skåp hålls låsta, de innehåller livsfarlig spänning.