Området‎ > ‎

Våra fastigheter

På denna sidas undersidor hittar du information, regler och tips som rör din egen fastighet. Kontakta gärna föreningens webbansvarige eller styrelsen med information eller förslag på nya sidor eller tillägg till dom befintliga.

Varje fastighetsägare sköter sin fastighets yttre underhåll. Samfälligheten ansvarar för stup- och hängrännor. Underhåll ombesörjs av gårdsombudet på städdagen. Vid behov av container under ombyggnad skall dessa rymmas på egna tomten och vara låsbara. Containerhyraren är då fullt ansvarig för allt som kan inträffa i och runt containern. Då container ställs på samfällighetens mark, är styrelsen ansvarig. Boende som önskar använda container MÅSTE kontakta styrelsen först. Låsbara containers är ett krav ur säkerhetssynpunkt. Styrelsen har rätt att neka uppställning. Återställning efter container åligger alltid den boende. 

För målning av kulörta skivor kan ortens färghandlare blanda till de röda och blå nyanserna. Nordsjö Färg "på trä akryl", uppge "Gräsåkers röd" respektive "blå".