Området‎ > ‎Våra fastigheter‎ > ‎

Kaminer och öppna spisar

Öppna spisar är ej tillåtna i området p.g.a. brandrisken.
Kaminer kräver bygganmälan.

Eldning måste följa kommunens riktlinjer och regler, se nedan
.

Kaminer - Ekerö Kommun Miljönämnden informerar

Följande information är information från Ekerö Kommun (2010-11-24):
  • 1. Inom samlad bebyggelse ska braskamin/kakelugn/spisinsats uppfylla Boverkets föreskrifter. Mer information finns på boverkets hemsida: www.boverket.se
  • 2. Skorstenen ska mynna minst en meter över taktäckningen och över yttertakets högsta punkt.
  • 3. Miljönömnden förutsätter att eldstaden endast används för "trivseleldning" under begränsad tid. Eldning för brasuppvärmning av byggnaden kan inte tillåtas annat än vid elavbrott.
  • 4. Endast torr ved får eldas. Fuktig ved ger sämre förbränningsresultat och stora utsläpp av bla sot och tjära. Det är inte tillåtet att elda byggnadsavfall eller annat virke som är målat eller impregnerat. Självfallet får inte heller hushållsavfall eller dylikt eldas.
Mijönämnden kan ingripa med förbud mot eldning om olägenheter uppstår för omgivningen.