Området‎ > ‎Våra fastigheter‎ > ‎

Ventilationsrensning

Med hjälp av ventilationsrensning förbättras ventilationen och risken för brand minskas.
Ventilationsrensning har på vissa gårdar utförts av AB Ekerö Sotningsdistrikt.

Kontaktinfo:
AB Ekerö Sotningsdistrikt
Besöksadress: Bryggavägen 5
Post: Box 58, 178 21 Ekerö
Tel: 08-560 307 49