Området‎ > ‎

Garage och parkeringsplatser

Garage
Elförbrukningen i garagen debiteras samfälligheten. Du som använder kupé- och/eller motorvärmare skall använda timer. Det är inte tillåtet att använda bensinvärmare i garagen på grund av ökad brandrisk. Förvaring av cyklar, skidor, däck med mera i garagen är tillåtet, men garagen får ej bli extraförråd. En bil skall alltid kunna köras in. Det är förbjudet att sätta upp skiljeväggar mellan garagen så att framkomligheten försvåras. Det finns en brandsläckare i taket i mitten av varje garagelänga. Privat egendom som förvaras i garagen måste vara försäkrat genom privat hemförsäkring. 

Översyn av garagen sker 2 ggr per år. Om fel hittas kontaktas vuxenstyrkan enligt nedan. Alla bör hålla koll på sin garageport för att på ett tidigt stadium se om något behöver åtgärdas. Kolla om alla skruvar och muttrar sitter på plats och är åtskruvade. Kolla även så att hjulen i metallskenorna inte ser slitna eller trasiga ut eller är lösa. Vid behov tag kontakt med någon i vuxenstyrkan.

Parkeringsplatser och regler
Parkering är endast tillåten inom markerade platser vid garagelängorna högst sju dagar i följd. Endast körbara fordon tillåtna. Uppställning i området av skrotbilar, båtsläp, husvagnar, trailers, vanliga släpvagnar eller liknande är ej tillåtet. Ovanstående gäller i och med att området endast förfogar över ca 150 parkeringsplatser.

Några böter för brott mot parkeringsreglerna utdelas inte. Denna fråga har diskuterats i föreningen och även tagits upp som en motion vid en årsstämma, men där beslutades bland annat att inte anlita externt parkeringsbolag utan att poängtera gårdsombudets och alla medlemmars ansvar för att följa och påtala brott mot reglerna.