Området‎ > ‎

Områdeskartor

Husnumrering
Nedan visas en karta över området och områdets 24 hus med dess 144 fastigheter. Varje hus är numrerat från A till F. Den fastighet i respektive hus som ligger närmast kartans övre vänstra hörn har ett A i adressen och den som ligger närmast det nedre högra har ett F.


Gårdsindelning
Området är uppdelat på åtta stycken gårdar, som var och en har ett gårdsombud
Följande hus hör till respektive gård;
  • Gård 1 - hus 23, 25 och 27
  • Gård 2 - hus 29, 31 och 33
  • Gård 3 - hus 35, 37 och 39
  • Gård 4 - hus 41, 43 och 45
  • Gård 5 - hus 17, 19 och 21
  • Gård 6 - hus 11, 13 och 15
  • Gård 7 - hus 05, 07 och 09
  • Gård 8 - hus 47, 49 och 51
Ta det som ett personligt sundhetstecken om numreringen känns lite förvirrande...

Städområden
Respektive gård har ett städområde som gården ansvarar för. Kartan nedan visar gränserna mellan respektive städområde.Här kommer ytterligare en karta.