Området‎ > ‎

Samfällighetslokalen

COVID-19 information. Regeringen har genom en ny lag som trädde i kraft den 10/1-2021 infört möjlighet för begränsning av användandet av lokaler även i privata sammanhang. Det kan gälla en eller flera av följande begränsningar: begränsning av antalet deltagare, begränsning av tiden för sammankomsten,  andra åtgärder för att förhindra smittspridning eller förbud av användning eller upplåtelse av lokalen överhuvudtaget. Det är regeringen eller annan myndighet som beslutar om detta.
Hör med stugfogen vad som gäller.


Inom området finns en gemensamhetslokal. Stugfogden sköter bokning m.m. av lokalen. Lokalen kan användas till olika aktiviteter, till exempel fester, filmvisning, styrelsesammanträden med mera. Kostnaden för hyra av lokalen är 100kr per tillfälle. Betalning ska göras till föreningens konto 8327-9, 3731241-0 eller till bankgiro 383-6269. Märk betalningen med husnummer samt "gemensamhetslokal".

Skulle någon vara intresserad av att använda lokalen för kommersiella ändamål så anmäls detta till styrelsen som beslutar om detta i varje enskilt fall. Kostnaden för att hyra lokalen för kommersiella ändamål är 100kr/timme. Maxbeloppet per dag är begränsat till 500kr.

Lokalen är utrustad med kök och det finns sittmöjligheter för ca 30 personer. Var och en skall städa efter sig, så som det står i ordningsreglerna. Lån av bord och stolar är gratis. Var rädd om vår lokal - vårda den som Din egen. Observera att inget innebandyspel får förekomma i lokalen. Meddela stugfogden om något har gått sönder eller behöver åtgärdas.

Vad vill du/ni med samfällighetslokalen?
Styrelsen är intresserad av vad du/ni vill med samfällighetslokalen: till exempel vad du/ni vill använda den till nu och i framtiden.