Området‎ > ‎Sophantering‎ > ‎

Etablering av ny sophantering

Bakgrund
Arbetsmiljöverket (AMV) har förbjudit entreprenören, som Ekerö Kommun anlitat för att hämta våra hushållssopor, att köra in sina lastbilar i området. Detta innebär att föreningen måste se över vår hantering av sophanteringen.

Resultat av enkäten
87 av 144 fastigheter (d.v.s. 60 %) svarade på enkäten angående vilken princip för sophantering som föreningen skall införa. Inom parentes anges resultatet i % av föreningens samtliga hushåll. Svaren fördelades enligt följande;
  • Alternativ 1: Utrullning - fick 19 röster. d.v.s. 22% (13%).
  • Alternativ 2: 660 literskärl - fick 0 röster, d.v.s. 0% (0%).
  • Alternativ 3: Underjordskärl - fick 68 röster, d.v.s. 78% (47%)
De frågor och synpunkter som lämnades tillsammans med enkätsvaren redovisades och besvarades vis årsstämman 2011. Enkäten och Arbetsmiljöverkets skrivelse finns i filarkivet.

Sammansättning
Fram till stämman bestod sopgruppen av Anders i 31E, Jonas i 29A, och Roland 17F. Efter stämman tog Anna i 41B och Margareta i 43D över efter Anders och Jonas. Roland kvarstår i gruppen.

Senaste nytt 2011-08-12
Sopgruppen har under våren 2011 träffat Ekerö kommun och Ragnsells. 
Dessutom har kartunderlag tagits fram från olika ledningsägare exempelvis Fortum, för att säkerställa att de valda platserna inte kolliderar med el- och VA-ledningar.
Sopgruppen har också tagit in offerter från tre olika leverantörer och entreprenörer. Efter utvärdering beslutades det att anlita Sansac (samma som gjorde arbetet i Väsby). Under sommaren har kontrakt skrivits med Sansac och deras runda Molok-behållare, som visas på bilden nedan.


Markarbeten för att installera dessa 5st behållare startar i slutet augusti/början september 2011.Placeringen av sopkärlen följer det förslag som presenterades i enkäten, alltså två st på den stora parkeringen, två st vid infarten till området samt en behållare direkt till höger i skogen nedanför stora backen. Utförlig information om vilket kärl man ska använda kommer att delas ut innan drifttagning.
Titta gärna in på hemsidan http://www.sopor.nu/ för att bli inspirerad att sortera mera för en bättre miljö!

Senaste nytt 2011-12-18
Nu är vi äntligen igång med våra nya sopbehållare!
Efter en komplicerad entreprenad med tillkommande bergsprängning blev arbetet klart nu till december. Det kvarstår justering av sopluckorna som idag har ett lite för stort glapp.
Alla fastigheter har fått kvittera ut 1st nyckel som går till alla
sopkärl. Om man behöver ytterligare nycklar kan man beställa dessa hos BCLås vid Ekerö C. Det finns några "akutnycklar" att köpa hos kassören Mats Nilsson 45F. För mer info, läs vidare på denna websida.