Området‎ > ‎

Trafik

Körning
Inom området är högsta tillåtna hastighet 10 km/h. Denna hastighetsbegränsning gäller från strax innan den stora vändplanen vid områdets infart.

Körning inne på gårdarna skall ske med stor restriktion och endast för i- och urlastning. Parkering på gårdarna är inte tillåtet.

Även mopeder, cyklar och andra fordon bör framföras försiktigt med hänsyn till våra små barn inom området. Föräldrar ansvarar för sina barn.

Biltvätt
Biltvätt är förbjudet inom området av miljöskäl eftersom allt dagvatten går orenat ut i naturen (annan bilvård såsom dammsugning och vaxning är tillåtet under kortare tid).

Närlunda vägförening
Träkvista tätort har ingen stadsplan och Vägverket sköter endast Ekerövägen och Jungfrusundsvägen. Närlunda vägförening är en av landets största vägföreningar. Varje fastighetsägare i vårt område är skyldig att betala en årlig avgift till denna förening. Vägföreningens ansvar gäller Gräsåkersvägen fram till vår stora vändplan vid infarten till området.