Organisation

Det finns ett stort antal arbetsuppgifter som måste bli utförda inom vår förening. För att fördela arbetsuppgifter och ansvar är ett antal grupper och uppdrag definierade.