Organisation‎ > ‎

Stugfogde

Uppgift
Stugfogden ansvarar för skötsel och uthyrning av samfällighetslokalen. Detta innebär att;
  • Vid uthyrning av lokal eller bord/stolar teckna kontrakt med uthyraren genom att använda den upprättade avtalsmallen (”Uthyrningsavtal för samfällighetslokalen.doc”). Avtalet upprättas i två exemplar, där hyresgästen får det ena och kassören det andra. Hyresgästen betalar uppkommen kostnad till samfällighetens bankgiro.
  • Köpa in det som behövs för den dagliga funktionen hos lokalen, t.ex. nytt porslin, städutrustning och rengöringsmedel. Utlägg ersätts hos kassören mot uppvisande av kvitto. Vid större belopp kan förskott betalas ut, men kassören/styrelsen bör rådfrågas innan detta sker.
  • Hålla bokningskalendern uppdaterad. Alla aktiviteter i lokalen skall bokas via stugfogden, även då ingen hyra skall erläggas. Detta gäller även styrelsens och vuxenstyrkans möten i lokalen.
  • Hålla nyckelkvittenslistan för nycklar till lokalen uppdaterad. Inga nycklar får byta ägare utan att detta byte registreras och signeras hos stugfogden.
  • Utforma ordningsregler avseende nyttjande och städning av lokalen och ser till att dessa finns uppsatta i lokalen och efterföljs. På denna bör även kontaktuppgifter till stugfogden finnas.
  • Se till att informationen om samfällighetslokalen på föreningens webbplats är uppdaterad, relevant, komplett och korrekt.
  • Se till att personer avdelas för städning av lokalen vid vår- och höststädning.

Nuvarande stugfogde
Stugfogde är Maja Bergström, maja_hallen@hotmail.com, 076-278 78 09 i 49A.