Webbplatsen

Denna sida innehåller information som hjälper till vid administrationen och uppdateringen av webbplatsen.

 
Aktuellt
Använd fältet "Aktuellt" på sidan "Välkommen". Ange både när sidor ändrats och filer lagt till i filarkivet (t.ex. protokoll), såväl som informera om kommande och inträffade händelser.
 
 
Instruktion vid uppdatering av sidor
Följande gäller för respektive webbsida;
 • Undvik om möjligt formuleringar innehållande "du", "din", "vår" etc.
 • Skriv ej in datum i texter på olika sidor. Hänvisa till kalendern med en text i stil med; "När nästa xxxxxx äger rum ser du i föreningens planeringkalender". 
 • Skapa gärna länkar till andra sidor på webbplatsen där det faller sig naturligt. Se exemplet med "kalender" ovan. 
 • Rubriker och text skall ha följande formattering; 
  • Rubriknivå 1 - (Georgia 10pt blå) 
  • Rubriknivå 2 - (Trebuchet 10pt svart) 
  • Löpande text - (Verdana 8pt svart)
 • Inga sidor skall ha kvar funktionerna; "Underliggande sidor", "Bilagor" eller "Kommentarer". Dessa tas bort med 'Sidinställningar' under knappen 'Fler åtgärder'.
 • Personer skall nämnas med förnamn och husnummer.
Filer
Följande gäller för filer;
 • Använd korta men tydliga filnamn för uppladdade filer. Skriv en utförligare förklaring vid behov.
 • Filer bör så långt som möjligt vara i formatet PDF för att öka möjligheten till åtkomst över tid och från olika typer datorer med olika programvarukonfigurationer.
 • Filer som hör till stämman namnsätts med årtalet för det år som stämman äger rum i filnamnet. D.v.s. även om t.ex. revisionsberättelsen avser det år som föregick stämman, så sätts årtalet till det år då den drogs på stämman. I kommentarsfältet beskrivs vilket år som avses.

 

Bilder
De bilder som läggs upp centrerade i den högra kolumnen skall vara i formatet jpg, högst 50 kB stora och beskurna till 300x201 bildpunkter (bxd) för liggande bilder och 200x270 för stående. Filnamnet skall endast utgöras av ett löpnummer.
Bilderna till radannonserna skall vara i formatet jpg, högst 50 kB stora och beskurna/förminskade till 100x75 bildpunkter (bxh). Filnamnet skall utgöras av datumet då annonsen publicerades, t.ex. '20110613.jpg'.
 
Kalendern
Det finns två kalendrar på webbplatsen. En för aktiviteter och en för bokning av samfällighetslokalen. Tillägg till Aktivitetskalendern sker via Åke Gräs konto (webb.grasaker@gmail.com). Bokningskalendern nås via stugfogdens konto (fogde.grasaker@gmail.com).

Konton, loginuppgifter för webadministration, mm
Kontouppgifter för websiten och för administration kring denna (DNS, Google sites, mm) finns lagrat under Arkiv för styrelsemedlemmar, i filen pwds. Denna fil är krypterad mha GnuPG (gpg), samt lösenord som styrelsen känner till.

Domänhantering för grasaker.se
Vår domänadress; grasaker.se, är registrerad hos .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). Sen den 12e feb 2019 är all administration flyttad till Loopia då Loopia köpt .SE Direkt. Inloggning sker INTE längre på; https://domanhanteraren.iis.se/start/login, utan på Loopia.
De viktigaste inställningarna här är att nameservrar för grasaker.se pekas ut. Nameservrar från http://freedns.afraid.org används.
För login-uppgifter, se stycket  '
Konton, loginuppgifter för webadministration, mm' ovan.

DNS/nameserveradministration för  grasaker.se
För att admnistrera nameserverrecords för grasaker.se, tex att www.grasaker.se pekar mot google sites, sker inloggning på http://freedns.afraid.org (For Members -> Main Menu).
För login-uppgifter, se stycket  'Konton, loginuppgifter för webadministration, mm' ovan.
 
Om Google Sites-kontot
Denna webbplats ligger egentligen på Google Sites under adressen; https://sites.google.com/site/grasaker/. Det finns totalt 100 MB utrymme för text och filer. För login-uppgifter, se stycket  'Konton, loginuppgifter för webadministration, mm' ovan.
 
Sidansvarig
För information om vem som är ansvarig för webbplatsen se rubriken webbansvarig.